Liên hệ

TRANG TRẠI BÌNH MINH

Điện thoại: 0974.012.899 Chú Bào (63 tuổi) – chủ trang trại

Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Hiện nay do tuổi cao, sức khỏe kém không còn sức làm tiếp nên chú muốn thanh lý trang trại ba ba để nghỉ hưu. Bà con có nhu cầu mua trang trại thanh lý vui lòng liên hệ chú theo SDT trên.